EVA Film

EVA Film PEVA Film พีอีวีเอฟิล์ม

EVA PEVA FILM คืออะไร

EVA มีชื่อทางเคมี Ethylene-vinyl acetate เป็นวัสดุในกลุ่มเดียวกันกับ PEVA ชื่อทางเคมี Poly Ethylene-vinyl acetate

EVA มีคุณสมบัติเด่นเป็นวัสดุที่มีความเหนียว ยืดหยุ่นและทนทานคล้ายยาง “ Rubber Like” เมื่อรีดออกมาเป็นฟิล์มจะมี ความใสสูง ผิวเงาสะท้อนแสง ทนทานต่ออุณหภูมิต่ำได้ดี ไม่มีการปริแตก ทนทานต่อการฉีก สามารถเชื่อมติดได้ดีด้วยความร้อน ยังเป็นวัสดุที่กันน้ำได้ดี ไม่เกิดราน้ำ แบคทีเรียและทนทานต่อรังสี UV

EVA สามารถทนด่าง (alkalis) ทนกรด  ทนแอลกอฮอล์ (alcohols) ทนเอสเทอร์ (esters) เป็นต้น

ส่วนใหญ่ EVA ผลิตจากหลายกระบวนการ การฉีด injection molding , การอัดขึ้นรูป Extrusion , การเป่า Blow molding และกระบวนการรีด Calendering

วัสดุ EVA PEVA มีข้อได้เปรียบกว่ายางและโพลิเมอร์อื่นๆ  EVA ฟิล์มถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ , หลอด, ห่อหุ้มสายเคเบิล เนื่องจาก EVA เป็นตัวต้านไฟฟ้าสถิต , ของเล่นเด็ก, บรรจุภัณฑ์ , พลาสติกปูโต๊ะ,ผ้าม่านห้องน้ำ, เสื้อกันฝน, แผ่นผ้ายาง

EVA ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ Packaging อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องเขียน เคลือบกระดาษ หรือเคลือบกันรอยบนโลหะ

วิศวการแพทย์ Biomedical อุปกรณ์การแพทย์ หรือ ปะเก็น เนื่องจาก มีความยืดหยุ่นดี ทนน้ำมันได้ดี   มีกลิ่นน้อย ความเป็นพิษต่ำ

ปัจจุบัน EVA ถูกยอมรับว่าเป็นวัสดุปลอดสารพิษ สามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร ของเล่น รองเท้า โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสีย ภูมิแพ้เมื่อสัมผัส ต่อเด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ จึงได้มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ตามที่กล่าวข้างตัน

EVA ถือว่าเป็นวัสดุรักษ์โลก สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติโดยกระบวนการฝังกลบ (จากการทดสอบในห้องแลป จากมาตรฐาน ASTMD5511) ในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และยุโรป ยอมรับวัสดุ EVA เป็นวัตถุดิบการทำ Packaging ใช้งานครั้งเดียวเพิ่มมากขึ้น

DPLAST ได้เริ่มผลิตและพัฒนา EVA PEVA FILM จนสำเร็จเพื่อตอบสนองความต้องการ กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย ผสมผสานกับประสบการณ์ของเราอันยาวนาน ในการผลิตวัสดุฟิล์มใส ฟิล์มสี และฟิล์มพิมพ์ลาย

โปรดไว้ใจ DPLAST ให้ช่วยเหลือท่าน เราสามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีที่สุดให้ท่านได้ตามต้องการอย่างแน่นอน