สม้ครงาน

ตำแหน่ง  Local Sales Executive


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.เสนอขายสินค้าพีวีซี หนังเทียม ให้กลุ่มลูกค้าใหม่ ขยายตลาดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
2.รักษาฐานและยอดขาย ลูกค้าเดิม รวมทั้งแนะนำสินค้าใหม่ๆแก่ลูกค้า
3.จัดทำรายงาน สรุปยอดขายประจำเดือน  ใบเสนอราคา รวมทั้งหาข้อมูลคู่แข่ง รายงานแผนการและกลยุทธ์การขาย

คุณสมบัติของพนักงาน

เพศ :  ชาย, หญิง
อายุ(ปี)  :  25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา  :  ปวส หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี)  : 1 ปี ขึ้นไป
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.มีรถยนต์ รู้จักเส้นทางในกทมปละปริมณฑล อย่างดี
2.บุคคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีจิตใจรักบริการ
3.มีความอดทน ต่อแรงกดดัน
4.ถ้ามีประสบการณ์ระบบการตลาดออนไลน์ (พิจารณาพิเศษ)

สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แผนก HR  คุณนารี  Email :  ying@dplast.co.th

โทร 02-1582646-9  Website : http://www.decopvc.com