สินค้าพิเศษ OUTDOOR

สินค้าพิเศษ  OUTDOOR , MARINE , FOOD GRADE , INKJET UV PRINT , BRITISH FIRE RESISTANT STANDARD

 

พีวีซีสำหรับงาน OUTDOOR , พีวีซีสำหรับเรือ MARINE

DPLAST ผลิตและร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้าในต่างประเทศ ซุปเปอร์เคลียร์ใส หนังเทียม สำหรับความต้องการลูกค้าที่นำไปใช้ในการสร้างและตกแต่งเรือ (VINYL MARINE GRADE) สินค้าต้องมีความทนทานการขูดขีด ทนแสงแดด รังสี UV มากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีจำหน่ายในตลาด โดยมาตรฐานซุปเปอร์เคลียร์ใสมาร์รีนของ DPLAST ทนต่อแสงUV เกินกว่า 800 ชั่วโมง และทนต่อความเย็นจัด -20C  และหนังเทียมมาร์รีน DPLAST ทนต่อแสง UV สารป้องกันเชื้อรา ทนต่อความเย็นจัด -20C  สำหรับวงการเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นำพีวีซีมาร์รีน ไปใช้งานสำหรับงานภายนอก OUTDOOR

 

พีวีซีฟู้ดเกรด  FOOD GRADE

สำหรับสินค้าพีวีซีฟิล์มชนิดนิ่มโดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถใช้สัมผัสกับอาหาร น้ำ ยกเว้นแต่พีวีซีชนิดแข็งเซลลูลอยด์  แต่ DPLAST พัฒนาพีวีซีฟิล์มชนิดนิ่มให้มีความปลอดภัยต่อสุขอนามัย ไร้สารพิษอันตราย ไม่มีสารเจือปนผ่านทางน้ำหรือน้ำมัน จนสามารถผ่านมาตรฐาน Food Grade ของสหภาพยุโรป สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ เช่น ชุดกันเปื้อนในห้องแปรรูปอาหาร ,คลุมกันฝุ่นกัความชื้นโกดังเก็บอาหาร

 

พีวีซีสำหรับพิมพ์ Eco-solvent, Latex Inkjet , UV Inkjet print

DPLAST ร่วมกันพัฒนาพีวีซีฟิล์มและหนังเทียมให้สามารถซึมซับหมึกทุกชนิดจากเครื่องพิมพ์ Inkjet ทุกชนิดที่มีในประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถนำพีวีซีฟิล์มนำเข้าเครื่องได้โดยตรง ความหนา 0.06 มิลิเมตรขึ้นไป หนังเทียมความหนาตั้งแต่ 0.30 มิลิเมตรขึ้นไป ไม่มีปัญหา เรื่องฟิล์มหด ย่น พิมพ์ติดได้ดี แห้งได้ไว
ใช้ได้กับหมึกชนิดใหม่ UV Inkjet การเกาะตัวของหมึกได้ดี แห้งได้ไว

 

พีวีซีผสมสารกันไฟ ผ่าน BRITISH FR STANDARD

DPLAST พัฒนาสินค้าพีวีซีฟิล์ม LEATHER LOOK และหนังเทียมสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เพื่อจำหน่ายในอังกฤษ โดยข้อบังคับกฎหมายต้องให้สินค้าผ่านมาตรฐานกันไฟ ได้แก่ ไม่สามารถจุดติดบนวัสดุ ไม่เกิดควันสีขาว สีดำ เมื่อนำสินค้าไปทดลองเผาโดยตะเกียงไฟในห้องทดลองในต่างประเทศ