วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ด้วยทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภาพ เราพร้อมมุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้า ส่งมอบแต่ผลิตภัณฑ์พีวีซีคุณภาพดีที่สุดพร้อมด้วยบริการชั้นเลิศ เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า เช่นเดียวกันเรายังเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งพนักงานในองค์กรและชุมชนอีกด้วย “

พันธกิจ

“พันธกิจของเราคือการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ และมุ่งตอบความคาดหวังของลูกค้า คิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำทางการค้า”