สารจากผู้บริหาร

“ในนามของบริษัทเดคคอเรทีฟ พลาสติก จำกัด เราเชื่อมั่นว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ ปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ประกอบกับการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อในความสัมพันธ์อันยืนยาว และการทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งกับพนักงานภายในองค์กรและกับลูกค้า ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยนำเราไปสู่ความสำเร็จทั้งสิ้น

เรามุ่งมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าด้วยการคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดไปพร้อมๆกับลูกค้าของเรา

ซันยีป โจคานิ

ผู้บริหาร

We at Decorative plastic company limited believe that innovation is the key to success, with ethics and the belief long term business relationship as well as team work both within our own company and with our clients. It is our vision to innovate, create, support and develop new and different items and lead the market with our customers.

Sanjeev Jokhani

Managing Director