โรงงาน เครื่องจักร สำหรับการผลิต

โรงงาน DPLAST ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร โดยมี 4 โรงเรือน ปัจจุบันเรามีเครื่องจักรทั้งหมด 6 ชุด (Calendering machines) และอีก 1 ชุด สำหรับผลิต Bi-Casting Semi PU leather โดยเครื่องจักรทั้งหมดได้รับการออกแบบจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพีวีซี จากญี่ปุ่น, ไต้หวัน และประเทศไทย

เครื่องจักร หมายเลขที่ 1 และ 2  กำลังการผลิตต่อเดือนที่ 2,000,000 เมตร ใช้ในการผลิต หนังเทียมพีวีซี (PVC Sponge leather), พีวีซีโฟม (PVC Sponge sheet)
เครื่องจักร หมายเลขที่ 3  กำลังการผลิตต่อเดือนที่ 1,000,000 เมตร ใช้ในการผลิต หนังเทียมพีวีซี เกรดรถยนต์ , หนังเทียม NO-P และสินค้าอื่นๆ
เครื่องจักร หมายเลขที่ 4 และ 5 กำลังการผลิตต่อเดือนที่ 500 ตันต่อเครื่อง ใช้ในการผลิต ชีสพีวีซีสี สำหรับ ผ้าปูโต๊ะพีวีซี, พีวีซีลายไม้, เทป, พีวีซีปกสมุด, พีวีซีสำหรับเสื้อฝน, พีวีซีสำหรับชุดเอี๊ยม และสินค้าอื่นๆ
เครื่องจักร หมายเลขที่ 6  กำลังการผลิตต่อเดือนที่ 500 ตัน  ใช้ในการผลิต พลาสติกใส, พลาสติกใสมัว , พลาสติกใสปกสมุด, พีวีซีใสสี, ซุปเปอร์เคลียร์ ( PVC Super clear film)
เครื่องจักร หมายเลขที่ 7  กำลังการผลิตต่อเดือนที่ 600,000 เมตร ใช้ในการผลิต Bi-Cast Semi PU leather
เครื่องจักร หมายเลขที่ 8  กำลังการผลิตต่อเดือนที่ 300,000 เมตร ใช้ในการผลิต PU, TPU Non Solvent leather